SLUŽBY

Naše kvalifikované zdravotní sestry provádějí v domácím prostředí pacienta následující zdravotní výkony:

  • Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
  • Odběr biologického materiálu
  • Aplikace infuzní terapie
  • Léčba bolesti
  • Ošetření stomií
  • Lokální ošetření (ošetření ran)
  • Klysma, výplachy, cévkování, laváže
  • Aplikace všech naordinovaných léků (do svalu, pod kůži, do žíly, …)
  • Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
  • Speciální rehabilitaci